Prioriteringsliste reinskort Geitevassdalen 2012

1. Lars Halvar Bergan

2. Ingebjørg Ullbåsen

3. Svein Sporan

4. Reiar Røisla

land

5. Leif Bjarne Skogen

6. Tor Olav Røisgaard

7. Kjell Terje Løver

8. Jan Reidar Mikkelsen

9. Tore Kravik

10. Petter F. Undebakke

11. Lars Kirkevollen

12. Torkild Gudmundsen

13. Anne Guri Rustgård

14. Erik Otto Narverud

15. Ole Vidar Kirkevollen

16. Ole Skarpås

17. Lars Haugen

18. Tov Vetterhus

19. Harald Tollefsen

20. Tor Rennehvammen

21. Pål Tollefsen

22. Lars Gunnar Nørstebø

23. Oluf Fønnebø

24. Nils Enerstvedt

25. Willhem Håvardsrud

26. Ole Knut Trondrud

27. Oddbjørn Fønnebø

28. Leif Rustgård

Det blir utdelt tre kort pr. jeger.

Utdeling av kort på fjellstyretkontoret , nærmere info på oppslag og ovre.numedal@fjellstyrene.no

Jaktutvalget for Geitevassdalen

v/ Tor Olav Røisgaard

Tlf 95805340