Informasjon om kortutdeling - villrein 2009.

O.   29.07.::       RØDBERG.  ØNF- KONTOR        KL. 15.00 ‑ 17.00

To. 30.07.::       ROLLAG. K‑HUS                           KL. 12.00 ‑ 14.00

                          VEGGLI VERTSHUS                      KL. 15.00 ‑ 17.00

                          NOREFJORD KAFE                      KL. 18.00 ‑ 20.00

Fr. 31.7.:          UVDAL HERREDSHUS                 KL. 15.00 ‑ 18.00

O .   5.8.:          RØDBERG ØNF-KONTOR            KL. 17.00 - 19.00

 

 

Kvoten er  på 1500 dyr med fordeling 25 % frie dyr, 45 % simle/ungdyr og 30 % kalv.Fjellstyret har bestemt at de første tildeles fritt dyr, deretter tildeles simle/ungdyr+kalv mens de siste tildeles 1 simle/ungdyr.D.v.s. at de 22 første på Nore- og Uvdal-lista og de 21 første på Rollag-lista kan hente sine kort ved ordinær utdeling. Se tidspunkt ovenfor.

Prisene er 1500 kr for fritt dyr, 1000 kr for simle/ungdyr,  500 kr for kalv.

!!Husk JEGERAVGIFTSKORT! Ingen krav om  avlagt SKYTEPRØVE v/avhenting.

!!Forskriften gir fjellstyret kun  hjemmel for å kreve skyteprøve for JAKTLAG.

 Jeger kan ikke samtidig ta ut kort både i Geitvassdalen og i allmenningen.

 

 

RESERVEKORTUTDELING BLIR

Torsdag 6.8.:                                       RØDBERG, K‑HUS                      KL. 18.00

 ALLE reservene som ønsker kort, må møte. Hvis  du ikke personlig har anledning til å møte, kan  stedfortreder hente kortene dine mot fremvisning av jegeravgiftskort. Priser:Se over.

RUTINENE KNYTTA TIL UTDELING AV RESERVEKORT ER.:

  1. DEN SOM SKAL TA UT  KORT, MÅ SELV VÆRE TILSTEDE UNDER OPPROP.
  2. STEDFORTREDER KAN HENTE KORT  HVIS  JEGEREN SELV  ER FORHINDRET FRA Å MØTE.  ER DET  UMULIG Å FÅ NOEN TIL Å HENTE KORTENE , KAN FJELLSTYREKONTORET KONTAKTES.

Fjellstyret godtar med andre ord ikke at det skal holdes av kort(telefon) utenom disse reglene.

 

OVERFØRING AV KORT OG DANNELSE AV JAKTLAG (inntil 5. jegere) BLIR

 

Fredag 7. 8. kl. 15-18: RØDBERG, ØNF- KONTOR.     

 

Prisene for overføring er 1000 kr for fritt dyr, 600 kr for simle/ungdyr og 400 for kalv.

Hvis du allerede har kort i allmenningen og ønsker å ha med deg tilleggskort, koster dette 500 kr for fritt dyr, 300 for simle/ungdyr og 200 for kalv. Det kan overføres inntil 2 kort pr. jeger.Ingen begrensninger i år i bruken  av de overførte kort (jakttid eller område). Men du må være BRUKSBERETTIGET. Overførte kort gjelder ikke i Geitvassdalen (HA 56).

ALLE SOM SKAL VÆRE MED I ET JAKTLAG, MÅ HA AVLAGT SKYTEPRØVE.