Kommune


Tildelt/kalv /s & u/fritt dyr

Kalv hunn

Kalv hann

1 ½ simle

1 ½ bukk

Vokse

Simle

Voksen

Bukk

TOTALT

Fellings %

Vinje

378

76/227/75

15

25

11

49

79

54

233

62 %

Nore og Uvdal

363

73/215/75

14

12

8

27

74

38

173

48 %

Ullensvang

259

52/155/52

10

11

5

8

53

24

111

43 %

Eidfjord

297

58/180/59

7

12

7

11

54

27

118

40 %

Tinn

285

57/171/57

13

8

24

6

37

63

151

53 %

Ulvik

75

15/45/15

1

2

2

4

15

6

30

40 %

Odda

236

48/142/46

5

10

3

11

43

20

92

39 %

Hol

96

18/59/19

1

3

6

5

17

12

44

46 %

Aurland

6

0/4/2

0

0

0

0

1

1

2

33 %

Rollag

5

1/3/1

0

0

0

0

2

1

3

60 %

Totalt

2000

398/1201/401


66

83

66

121

375

246

957

48 %

11.11.2010


PRESSEMELDING – FELLING AV VILLREIN

HARDANGERVIDDA 2010


Resultatet fra årets villreinjakt på Hardangervidda er klart:

Av en kvote på 2000 dyr, ble det felt 957dyr noe som gir en fellingsprosent på 48 %


Kvoten i 2010 var på 2000 dyr fordelt på 400 frie, 1200 simle/ungdyr og 400 kalv. Med en kvote på 2000 dyr ville en med jakt innenfor normale rammer kunne forventet et uttak på 700 – 1000 felte dyr. Årets felling er slikt sett innenfor forventet uttak. Målet var å få en netto bestandsvekst på rundt 1.000 dyr.


Det ble funnet 46 % simler under strukturtellingen i 2009, målet i bestandsplanen er å ha

40 % simler i bestanden når 10 000 dyr er nådd. Simle/ungdyr andelen i årets kvote var derfor høy (60 %) for å få ned simleandelen, da en forventet å nå 10 000 dyr etter årets jakt.


Under årets jakt stod reinen lenge i østlige deler av Hardangervidda, noe som kommer godt frem i det kommunevise resultatet. Høyest felling var det i Vinje, Tinn, og Nore og Uvdal. Nærmere analyse av kontrollkort og felling vil bli utarbeidet av Hardangervidda villreinutval.


Resultat kommunevis for Hardangervidda:Det mangler dokumentasjon for 6 fellingsløyver i fremlagt resultat for Hardangervidda.


Villreinnemnda for hardangervidda området har også ansvar for villreinområdene Skaulen – Etnefjell og Oksenhalvøya, samt Grungedalstangen som er en del av Hardangervidda, men som forvaltes som egen enhet. Årets felling i disse områdene er:


Skaulen – Etnefjell - Det ble felt totalt 13 villrein i området i år fordelt på 1 kalv, 3 1 ½ åringer, 5 voksne bukker og 4 voksne simler. Dette av en kvote på 35 dyr, det ga en fellingsprosent på 25 %


Oksenhalvøya - Ingen felling i år, hadde i 2010 en kvote på 3 dyr


Grungedalstangen - Felte 13 dyr av en kvote på 25 noe som gir en fellingsprosent på 52 %. Fellingen var fordelt på: 5 kalv, 4 1 ½ åringer, og 4 voksne simlerFor mer informasjon, kontakt:


Leder i villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Olav H. Opedal, tlf: 90973585

E-post: Olav@opedal.info


Sekretær for villreinnemnda Silje L Bergan, e-post: villrein@online.no, tlf: 98450608